Voorwaarden

 • Prijzen exclusief BTW.
 • Materieel moet worden verzekerd tegen 7% van de totale huurprijs ex BTW. Vraag naar de verzekeringsvoorwaarden. Eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis
 • Het gehuurde dient op slot te staan anders is er geen dekking van de verzekering
 • Waarborg verplicht.
 • Legitimatie zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meenemen verplicht.
 • Een dag is 24 uur.
 • Er zullen reparatie- en/of reinigingskosten in rekening worden gebracht, indien het gehuurde in slechte staat wordt terug gegeven.
 • Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde materieel.
 • Al het gehuurde geschiedt voor risico van de huurder, doorverhuur aan derden is niet toegestaan.
 • Weekendtarief is van vrijdag 16:00 tot maandag 9:00 uur.
 • Bezorging van ons materieel is alleen mogelijk tegen meerprijs.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.
 • Waarborgsom verplicht. Het pinnen van de borg is niet mogelijk, alleen contant.